Istilah Awal Nahwu Bahasa Arab


Bermulalah satu kitab
'Matan Jurumiyyah'
oleh Syiekh Sonahaji dengan ilmunya
berilmu akan kami
Aminالكلم
هو اللفظ المركب المفيد بلوضع
Ta'rif atau maksud al-kalam ialah
satu lafaz yang bersusun bermaksud (memberi faedah) dalam bahasa Arab

واقسمه ثلاثة
اسم وفعل وحرف جآء لمعنى
Dan bermula kalam itu terbahagi 3
isim - feel - dan haraf 
yang datang ia baginya makna


No comments:

Post a Comment